Elektronsko fakturisanje

 Program za elektronsko fakturisanje medicinsko tehničkih pomagala i lekova je novi proizvod  u našoj ponudi.

Namenjen je svim zdravstvenim ustanovama i apotekama koje rade sa republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i koji pomagala i lekove izdaju na recept.

Program je u potpunosti usklađen sa zahtevima fonda. Koristi šifarnike koje Fond propisuje, pri čemu program obezbeđuje automatsku sinhronizaciju ovih šifarnika gde korisnik ne mora da vodi računa da li je došlo do promene nekog od šifarnika. Kao krajnji rezultat formira zahtevanu zip datoteku koja se šalje (učitava) RFZO-u.

Unos novog naloga

U program su ugrađene sve elektronske kontrole koje inače fond sprovodi nad dostavljenim podacima kao što su: unos ispravne šifre ugovorne organizacije, šifra filijale koja prima faktruru, ispravnost LBO, ispravnost šifre i cene pomagala, ID lekara i njegova podudarnost sa ustanovom u momentu izdavanja naloga i td.. Ovim kontrolama na unosu, verovatnoća da dostavljena faktura ne prođe prvu i drugu elektronsu proveru RFZOa je praktično eliminisana. Uz sve to unos naloga je maksimalno olakšan, korisnik se lako kreće kroz sva polja, kucanjem dela naziva automatski dobija ponuđene tačne podatke o npr. zdravstvenoj ustanovi koja je izdala nalog, o matičnoj filijali i td.. svaki nevalidno unet podatka jasno se uočava jer se automatski boji u crvenu boju.


5.1.2021.
Implementacija u ordinaciji Dečji svet

24.3.2017.
Implementacija u klinici Varis

5.1.2021.
Implementacija u Physio system-u

1.9.2014.
IS Klinika implementirana u poliklinici Park Medica

16.10.2011.
IS Klinika implementirana u poliklinici MEDICOM

16.10.2011.
IS Klinika implementirana u Domu Zdravlja Vizim

6.3.2012.
IS Klinika implementirana u specijalnoj bolnici Lorijen Hospital

12.7.2013.
IS Klinika implementirana u domu zdravlja Clinicanova

12.7.2013.
IS Klinika implementirana u estetskom centru Xenia Doctors Center

12.7.2013.
IS Klinika implementirana i u novom domu zdravlja Vizim

23.3.2014.
IS Klinika implementirana u Fiziocentru Beograd

23.3.2014.
IS Klinika implementirana u poliklinici Marić, Novi Sad

23.3.2014.
Specijalna verzija health softvera implementirana u Arcushealth

7.5.2014.
Specijalna verzija health softvera implementirana u Audiovox-u

22.9.2014.
IS Klinika implementirana u poliklinici Gracia Medika

30.12.2014.
IS Klinika implementirana u poliklinici Nikolić u Novom Sadu

19.7.2015.
Implementacija u specijalnoj bolnici Ostrog

20.9.2016.
IS Klinika implementirana u Spinalisu

23.9.2016.
Implementacija u Fizio Vračar

17.11.2016.
Implementacija u Vašoj kući zdravlja

1.2.2017.
Implementacija u Zepter Medical-u

8.12.2017.
Implementacija u Profemini

23.3.2014.
IS Klinika u Cloud varijanti

4.1.2011.
IS Klinika implementirana u estetskom centru SKINMEDIC

MSTeam software solution©sva prava zadržana

Skip Navigation Links

Medical Software Team, Beograd
E-mail: office@mojaordinacija.com
Telefon: +381 63 372 785